برنج طارم محلی شمال

برنج طارم محلی شمال را در شهرهای شمالی کشور به خصوص استان مازندران در اواخر فروردین ماه شروع به کاشت و در اوایل مرداد برداشت می کنند. سپس به کارخانه های شالیکوبی برای تبدیل آن انتقال داده می شود.

مراحل این نوع کشت به زبان ساده شامل آماده سازی بذر برنج، تهیه خزانه، آماده سازی زمین، انتقال بذر خزانه به شالیزار، نشا، وجین و سپس کود دهی و برداشت برنج می شود.

خرید برنج طارم محلی به دلیل کیفیت بالای آن مناسب خانه می باشد و می توان از آن در میهمانی ها و مراسمات استفاده کرد. قیمت برنج طارم هاشمی از طارم محلی اندکی پایین تر است.

Go to Top