برنج بابل

برنج

برنج در استان های شمالی به خوبی کشت می شود. برنج بابل نیز یکی از با کیفیت ترین برنج ها در شهرهای شمالی می باشد. برنج طارم هاشمی و برنج فجر از ارقام معروف برنج شهرستان بابل هستند. در این شهر انواع برنج کشت دوم نیز کاشته و برداشته می شود.

راتون طارم هاشمی و راتون طارم محلی از نمونه های معروف دیگر در این شهرستان هستند. لاشه طارم هاشمی و لاشه طارم محلی نیز در شهرستان بابل به خوبی به فروش می رسد. در این شهرستان می توان معرفی انواع برنج ایرانی را به علت کشت بسیاری از این محصولات داشت. به طور کل برنج شمالی برنج با کیفیتی محسوب می شود.

برای خرید برنج مرغوب و درجه یک پیشنهاد فروشگاه برنج گل بابا در بین خرید برنج ایرانی مسلما خرید برنج شمال است. قیمت برنج در استان های شمالی به علت کیفیت ممتاز برنج ایرانی بالاتر از محصولات کشت شده در سایر استان ها می باشد.

برنج شمال انواع مختلفی دارد. به طور کلی هر برنجی که در شمال کشت می شود بسته به نوع رقم برنج و محل کشت شده قیمت متفاوتی دارد. به عنوان مثال برنج طارم فریدونکنار معروف است. اما به این معنی نیست که برنج های طارم سایر شهرستان های کشت شده بد باشد. در برخی شهرستان ها حتی برنج طارم کشت شده از شهرستان فریدونکنار نیز بهتر است.

در شهرستان بالا هم همینطور می باشد. برنج فجر بابل از بهترین ارقام برنج فجر در کشور می باشد. برنج کشت دوم طارم و برنج کشت دوم بینام از ارقام ممتاز می باشند.

Go to Top