برنج خوب

برنج در جای جای نقاط کشورمان ایران قیمت های متفاوتی دارد، و این قیمت بستگی به کیفیت برنج دارد. برنج ایرانی را می توان در خیلی از نقاط پیدا کرد، اما برنج با کیفیت را خیر. خرید برنج ارزان برای بسیاری از مردم از جنبه اقتصادی مهم است و باید به این نکته دقت ویژه ای داشت.

خرید برنج ایرانی به طور کل قیمت بالاتری نسبت به برنج های خارجی دارد. اما با کمی جست و جو می توان خرید برنج ارزان ایرانی را یافت. برنج های با کیفیت ایرانی از بسیاری از برنج های خارجی بهتر است و قیمت مناسب تری نیز دارد. برای مثال برنج فجر از ارقام معروف برنج پر محصول می باشد. این برنج قیمت و کیفیت مناسبی نسبت به برنج های خارجی دارد.

Go to Top