برنج ارزان

صفحه اصلی/نوشته‌ها/برچسب:برنج ارزان

برنج خوب

برنج در جای جای نقاط کشورمان ایران قیمت های متفاوتی دارد. این قیمت برنج بستگی به کیفیت برنج دارد. برنج ایرانی را می توان در خیلی از نقاط پیدا کرد، اما برنج با کیفیت را خیر. خرید برنج ارزان برای بسیاری از مردم از جنبه اقتصادی مهم است و باید به این نکته دقت ویژه ای داشت.

خرید برنج ایرانی به طور کل قیمت بالاتری نسبت به برنج های خارجی دارد. اما با کمی جست و جو می توان خرید برنج ارزان ایرانی را یافت. برنج های با کیفیت ایرانی از بسیاری از برنج های خارجی بهتر است و قیمت مناسب تری نیز دارد. برای مثال برنج فجر از ارقام معروف برنج پر محصول می باشد. این برنج قیمت و کیفیت مناسبی نسبت به برنج های خارجی دارد.

همانطور که می دانید برنج شمال از باکیفیت ترین برنج ها برای خرید برنج است.  برای خرید برنج شمال بسته به برنج و کیفیت برنجی که خریداری می کنید، قیمت برنج شمال تفاوت دارد. برنج طارم در شمال از ارقام برنج درجه یک و ممتاز به حساب می آید.

اما اگر به دنبال برنج ارزان هستید می توانید از ارقام پرمحصول نظیر برنج ندا، برنج شیرودی و برنج فجر استفاده کنید. خرید برنج فجر در بین این موارد مطمئن تر است، زیرا با کیفیت تر می باشد. برنج فجر بابل و برنج فجر گرگان در بین ارقام فجر معروف تر است.

برای برنج های کم محصول نیز خرید برنج طارم هاشمی و خرید برنج طارم محلی رونق بیشتری دارد. برنچ کشت دوم طارم و برنج راتون طارم هاشمی و برنج راتون طارم محلی نیز از ارقام ممتاز به شمار می روند.

Go to Top