قیمت برنج کشت دوم

برنج دوباره کشت طارم یا برنج کشت دوم طارم به برنجی گفته می شود که بلافاصله پس از برداشت برنج کشت اول کاشته می شود. قیمت برنج کشت دوم نیز به علت کیفیت بالای آن بیشتر از سایر برنج ها می باشد.

به طور کلی برنج کشت اول در بهار کاشته شده و در میانه تابستان به مرحله برداشت می شود اما برنج دوباره کشت طارم در اواسط تابستان و به دنبال برداشت برنج کشت اول کاشته شده و در پاییز برداشت می شود.

شالی کاران برنج شمال پس از برداشت برنج کشت اول مجدد زمین شالیزار را آبگیری کرده و پس از شخم زدن زمین، نشا می کنند. شالی کاران برای کاشت برنج دوباره کشت معمولا از برنج طارم هاشمی و یا برنج بینام استفاده می کنند.

Go to Top