برنج شیرودی

کیفیت پخت برنج شیرودی پس از برداشت و طبخ، در حد نسبتا مطلوبی است. قیمت برنج شیرودی نیز در مقایسه با کیفیت آن مناسب است. این برنج پر محصول بیشتر در زمین های کشاورزی اطراف آمل، تنکابن و چالوس در رنج بیشتری کشت می شود و به خاطر محصول بیشتر و مقاومت بالاتر آن، این برنج در این نواحی مورد استقبال قرار گرفته است.

قیمت خرید برنج شیرودی برای معاملات عمده در بازار های دو استان شمالی گیلان و مازندران تعیین می شود و سایر بازار هایی که در آن ها این رقم برنج به صورت خرده فروشی معامله می شود تحت تاثیر قیمت های تعیین شده در این بازار های بزرگ قرار می گیرند.

Go to Top