قیمت برنج بهنام

برنج بهنام یک رقم بومی قدیمی بود که جای خود را به برنج طارم هاشمی داد. برنج هاشمی در برابر آفات مقاوم تر است. قیمت برنج بهنام هم نسبت به طارم هاشمی پایین تر است.

برای پخت این برنج نیاز است قبل از پخت به مدت چند ساعت در آب به همراه سنگ نمک خیسانده شود تا ری و عطر واقعی برنج نمایان شود. کشت دوم این برنج دارای ری مناسب و خوبی می باشد که می توان برای مجالس و میهمانی ها استفاده کرد.

قیمت برنج بینام در بازار بر حسب اینکه برنج کشت دوم یا کشت اول باشد نیز متفاوت می باشد.

Go to Top