فروش کشت دوم ندا

برنج ندا از برنج های پر محصول در شمال می باشد. در شمال کشور از کمتر برنجی کشت دوم و یا به اصطلاح دوباره کشت می گیرند، اما از بیشتر برنج ها راتون برداشت می کنند. فروش کشت دوم ندا در شمال انجام می گیرند و مشتریان خودش را دارد.

برنج ندا با برنج طارم تفاوت زیادی دارد. برنج ندا از دسته های پر محصول به حساب می آید اما برنج های طارم کم محصول هستند. اما بسیاری از تاجران، خرید برنج ندا را به اسم خرید برنج طارم محلی یا خرید برنج طارم هاشمی می فروشند. برنج طارم معطر است اما ضعف برنج های پر محصول نظیر برنج ندا عطر و بوی آن است که از برنج طارم کمتر است.

خانه داران برنج عطری را بیشتر می پسندند و آن را در میهمانی های خود استفاده می کنند. قیمت برنج عطری نیز به طبع بیشتر است.

خرید برنج های شمال

برای خرید برنج باید آن ها بشناسید و سپس اقدام به خرید برنج کنید. با خرید برنج شمال می توانید از طعم یک برنج خوب لذت ببرید. قیمت برنج شمال نیز از اکثر برنج های ایرانی بالاتر است. قیمت برنح ایرانی در رنج 30 الی 40 هزار تومان است؛ در صورتیکه قیمت برنج شمالی بسن 35 الی 45 هزار تومان می باشد.

برای خرید برنج ایرانی می توانید از فروشگاه های مطمئن برنج، محصول خود را خریداری کنید. قیمت برنج ندا نیز از آن جا که از ارقام پر محصول می باشد و کیفیت ضعیف تری دارد؛ پایین تر است.

برای خرید برنج ایرانی پر محصول می توانید از ارقام برنج شیرودی و برنج فجر نیز استفاده کنید.

Go to Top