فروش برنج فجر شمال

برنج فجر یکی از اقلام پر محصول برنج ایرانی است و در مناطق شمالی کشور کاشت می شود و فروش برنج فجر شمال در این مناطق بیشتر است. خرید برنج ایرانی فجر بیشتر برای مصارف رستورانی کاربرد دارد.

بعد از آزمایش هایی که در طی چندین سال توسط موسسه تحقیقات برنج کشور در افزایش بهره وری برنج انجام میشد؛ یک مسئله همیشه دچار کاستی بوده و آن عطر برنج اصلاح شده بود.

اکثرا برنج ایرانی ها اصلاح شده و بدون عطر و بوی خاصی بودند و صرفا بر روی میزان محصول آنها تاکید شده بود. اما در سال ۱۳۷۶ برنج جدیدی از طرف موسسه تحقیقات برنج کشور به کشاورزان معرفی شد که برنج فجر نام داشت.

تفاوت این برنج با سایر اقلام پرمحصول معرفی شده تا آن زمان در وجود کمی عطر و بو بود که به عطر برنج طارم شبیه بود. از آن پس بود این برنج نیز در ردیف برنج های پر محصول قرار گرفت و توسط کشاورزان استفاده می شود.

انواع برنج فجر

برنح فجر انواع مختلفی ندارد؛ همچنین به علت طولانی بودن مدت برداشت که حدود 90 روز است در کشت دوم برنج کاشته نمی شود. اما برنج فجر بابل و برنج فجر گرگان از اکثر مکان های دیگری که کاشته می شود کیفیت بهتری دارد.

برای خرید برنج پر محصول می توانید به برنج شیرودی و برنج ندا هم مراجعه کنید. این ارقام جزو برنج ارزان به حساب می آیند؛ اما هیچکدام کیفیت برنج فجر را ندارند.

قیمت برنج های پر محصول نیز متفاوت می باشد. قیمت برنج شمال اصولا بیشتر از قیمت برنج ایرانی می باشد. قیمت بالای برنج شمال به علت کیفیت این ارقام برنج می باشد.

Go to Top