فروش برنج شیرودی

برنج شیرودی از جمله رقم های ارزان و خوشپخت برنج ایرانی است. فروش برنج شیرودی نیز به همین دلیل مورد استقبال قرار گرفته است.

برنج طارم و برنج شیرودی از نظر ظاهری شباهت بسیار زیادی به هم دارند، و از نظر رنج قیمت حدودا برنج شیرودی نصف قیمت برنج طارم را دارد. خیلی از برند های برنج بر روی کیسه هایشان از شعار صد در صد ایرانی بودن برنج استفاده کرده اند.

در واقع می توان گفت سودجویان با ترکیب این دو نوع برنج اینکار را انجام می دهند، تا به سود بیشتری برسند و برنج را با نام برنج طارم به خریدار می فروشند. برای خرید برنج ایرانی باید دقت زیادی داشته باشید.

Go to Top