خرید برنج راتون

راتون یک روش است. این روش عملی برای افزایش تولید برنج در واحد سطح، در واحد زمان با توانایی تولید پنجه جدید بعد از برداشت محصول اصلی و اولیه می باشد. هزینه خرید برنج راتون تقریبا از کشت اول بالاتر است.

در اکثر نقاط شمال برنج راتون را دباره نوج می گویند. اما این روش اسامی دیگری نیز دارد. برای راتون گیری می توانند از برنج طارم، برنج بینام و … استفاده کرد. راتون های برنج قهوه ای نیز گران و مواد مغذی برنج آنها با ارزش هستند.

کشت راتون با طول دوره رشد و نمو کوتاه می تواند یک گیاه جدید را ایجاد نماید. تا سال ۱۹۷۰ میلادی هیچگونه استفاده سیستماتیک از راتون بعمل نمی آمد فقط کشاورزان بصورت سنتی و با یک مدیریت بدوی از راتوتینک بهره برداری می نمودند.

Go to Top