خرید برنج راتون ندا

قیمت برنج راتون براساس کیفیت آن تعیین می شود، برای مثال قیمت راتون برنج طارم درجه یک با توجه به کیفیت آن در مقایسه با انواع برنج های ایرانی بالاتر است. خرید برنج راتون ندا نیز بستگی به کیفیت آن دارد و قیمت آن از این طریق تعیین می شود.

برنج ندا یکی از گونه های دیگر برنج های پر محصول است که از کیفیت پایین تری نسبت به انواع پرمحصول را دارد. رنگ برنج ایرانی ندا بسیار شبیه به رنگ برنج فجر و برنج بینام کشت دوم است با این تفاوت که رنگ برنج ندا تقریبا مات است.

Go to Top